Arbeidsnotater

Dokumentasjon av faktoretterspørselssystemet i Kvarts og Modag (2010)

posted Apr 25, 2010, 9:08 AM by Håvard Hungnes   [ updated Jun 21, 2010, 6:57 AM ]

Notater 14/2010, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/emner/09/90/notat_201014/notat_201014.pdf

Etterspørsel etter produksjonsfaktorer (2008)

posted Apr 25, 2010, 9:07 AM by Håvard Hungnes

kap. 4.5 i P. Boug og Y. Divi (red.) Modag – en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, Sosiale og økonomiske studier 111.

http://www.ssb.no/emner/09/90/sos111/sos111.pdf

Boligpriser, boligkapital og boligkonsum (2008)

posted Apr 25, 2010, 9:05 AM by Håvard Hungnes

kap. 5.5 i P. Boug og Y. Divi (red.) Modag – en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, Sosiale og økonomiske studier 111.

http://www.ssb.no/emner/09/90/sos111/sos111.pdf

Hvitevarer 2008 (2007)

posted Apr 25, 2010, 9:04 AM by Håvard Hungnes

Notater 2007/51, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/emner/09/90/notat_200751/notat_200751.pdf

Hvitevarer 2007 (2006)

posted Apr 25, 2010, 9:02 AM by Håvard Hungnes   [ updated Apr 25, 2010, 10:28 AM ]

Hvitevarer 2006 (2006)

posted Apr 25, 2010, 9:01 AM by Håvard Hungnes

Notater 2006/2, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/emner/09/90/notat_200602/notat_200602.pdf

Beregning av årsrelasjoner på grunnlag av økonometriske kvartalsrelasjoner (2000)

posted Apr 25, 2010, 8:59 AM by Håvard Hungnes

Rapporter 2000/9, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/emner/09/90/rapp_200009/rapp_200009.pdf

Omregning av Kvarts-relasjoner til Modag-relasjoner (2000)

posted Apr 25, 2010, 8:58 AM by Håvard Hungnes

Notater 2000/28, Statistisk sentralbyrå

http://www.ssb.no/emner/09/90/notat_200028/notat_200028.pdf

Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert ulike lønnsomhetsmål (2000)

posted Apr 25, 2010, 8:56 AM by Håvard Hungnes

Vedlegg 6 i NOU 2000:25 (Etter inntektsoppgjørene 2000, sidene 140-199). (Skrevet sammen med Camilla Birkeland, Espen Erlandsen, Per Morten Holt og Einar Jakobsen.)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/nouer/2000/nou-2000-25/13.html?id=361394

1-10 of 11