Arbeidsnotater‎ > ‎

Imperfeksjoner i kapitalmarkedet: hvordan investeringer blir påvirket av asymmetrisk informasjon i kreditt- og aksjemarkedet (1997)

posted Apr 25, 2010, 8:53 AM by Håvard Hungnes   [ updated Apr 25, 2010, 8:54 AM ]
Hovedoppgave i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.

http://www.hungnes.net/hovedopp.pdf
Comments