Arbeidsnotater‎ > ‎

Imperfeksjoner i kapitalmarkedet: påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge? (1998)

posted Apr 25, 2010, 8:55 AM by Håvard Hungnes
Rapporter 1998:24, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/histstat/rapp/rapp_199824.pdf
Comments