Arbeidsnotater‎ > ‎

Omregning av Kvarts-relasjoner til Modag-relasjoner (2000)

posted Apr 25, 2010, 8:58 AM by Håvard Hungnes
Notater 2000/28, Statistisk sentralbyrå

http://www.ssb.no/emner/09/90/notat_200028/notat_200028.pdf
Comments