Arbeidsnotater‎ > ‎

Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert ulike lønnsomhetsmål (2000)

posted Apr 25, 2010, 8:56 AM by Håvard Hungnes
Vedlegg 6 i NOU 2000:25 (Etter inntektsoppgjørene 2000, sidene 140-199). (Skrevet sammen med Camilla Birkeland, Espen Erlandsen, Per Morten Holt og Einar Jakobsen.)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/nouer/2000/nou-2000-25/13.html?id=361394
Comments