Masterstudenter‎ > ‎

Sjåberg, Jon Ivar: Økonometrisk modellering av aksjeselskapers utbyttepolitikk ved bruk av aggregerte tidsserier - noen refleksjoner om tilnærming (2001)

posted Apr 25, 2010, 9:17 AM by Håvard Hungnes
Comments